ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
 
ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 [ 14 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2562) [ 13 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 76  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 63  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 73  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 73  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
การติดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.หนองพระ 4 ปี [ 25 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561- 2564) [ 25 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 63  
 
  (1)     2      3