ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้อแท้   วันที่ 22 มี.ค. 62 เวลา 16.40 น. งานป้องกันฯ รับแจ้งเหตุเพลิงไม้กอไผ่ จากประชาชน ที่ หมู่ที่ 1 บ้านท้อแท้ จึงได้นำรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าระงับเหตุซึ่งสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ เวลา 17.30 น. ผลปรากฎไม่มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายและผู้ได้รับบาดเจ็บ   23 มี.ค. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.วัดโบสถ์   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนายเรือง มีอุดร    22 มี.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.วัดโบสถ์   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนายเรือง มีอุดร    22 มี.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.วัดโบสถ์   ประกาศ ร่างขอบเขตรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนายเรือง มีอุดร   22 มี.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้อแท้   วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทองแท้ 1 ร้อยตรีดำรง ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. อบต.ท้อแท้ เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์ อปพร. อบต.ท้อแท้ เนื่องใน \"วัน อปพร.\" ประจำปี 2562 22 มีนาคม ของทุกปี โดยให้โอวาสเชิดชูความ   22 มี.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บึงระมาณ   ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง งานสำนักปลัด ทต.บึงระมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 มี.ค. 2562 4
ข่าวกิจกรรม ทต.วัดโบสถ์   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ร่วมฝึกป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ    22 มี.ค. 2562 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก   ประกาศ ร่างประกวดราคาโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน   22 มี.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้อแท้   ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 200 คน 8 ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาล อบต.ท้อแท้   22 มี.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดงประคำ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)จำนวน 12 รายการ   22 มี.ค. 2562 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2936