หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  
 

ประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
ครั้งที่ 2/2562
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562
เวลา 13.30 นาฬิกา
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 16.28 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 27 ท่าน