หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.หนองพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562  
 

               ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ได้กำหนดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 4/2562) ในวันศุกร์ที่  14  มิถุนายน  2562  ตั้งแต่เวลา 09.30 นาฬิกา เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ คือ \\\\\\\\\\\\\\\"เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)\\\\\\\\\\\\\\\"
ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 12.17 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 19 ท่าน