หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประกาศ เรื่องสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล
     เพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 พ.ค. 2562 เวลา 13.00 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 16 ท่าน