หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้ง 12 หมู่บ้าน ตาม ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ตามเวลาและสถานที่ ด้านล่างนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ค. 2562 เวลา 17.25 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 19 ท่าน