หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562  
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตภบลหนองพระ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ค. 2562 เวลา 14.57 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 25 ท่าน