ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
 
ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ค. 2562 เวลา 16.08 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 28 ท่าน