ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562  
 

     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  ประชุมสภา สมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ เวลา 09.00 นาฬิกาเป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.พ. 2562 เวลา 13.27 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 55 ท่าน