ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
 
ประกาศอำเภอวังทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562  
 

ประกาศอำเภอวังทอง
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562
          ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ได้มีหนังสือขอให้นายอำเภอวังทอง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศง 2562 เละข้อราชการอื่นๆ
        

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 16.18 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 123 ท่าน