ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
 

     ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาวิถีชีวิตและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น โดยมีชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2558-2561 จำนวน 43 แห่ง
     จึงขอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นของที่ระลึกของชุมชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มช่องทางการตลาด ในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ตามรายละเอียดลิ้งด้านล่างนี้

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2018/12/20977_1_1545378595170.pdf?time=1545707247517&fbclid=IwAR1dTpriGKmTybiyhxTdNrL9V0t7AxWaQVVRfqbmq-lPmDpmbHa5uLP-7Ik

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 10.27 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 94 ท่าน