ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2562  
 

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ทั้ง 12 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2562 ตามเวลาและสถานที่ ที่ แนบไฟล์มานี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 15.30 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 487 ท่าน