ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการปลูกจิตสำนึกให้ราษฏรมีความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์เพื่อความมั่นคงของชาติ [ 17 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 15
 


 
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลหนองพระ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560-2564 กรณีเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 7
 
 
     


 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ อบต.หนองพระ [ 14 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 16
 


 
ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ณ อบต.หนองพระ [ 14 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 20
 
 
     


 
โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 3 [ 7 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 27
 


 
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ [ 13 เม.ย. 2562 ]  
อ่าน: 19
 
 
     


 
ตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ตำบลหนองพระ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 11 เม.ย. 2562 ]  
อ่าน: 31
 


 
ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้ผู้ประสบภัยตำบลหนองพระ หมู่ที่ 2 บ้านคลองแร่ [ 10 เม.ย. 2562 ]  
อ่าน: 31
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 9